De gezelligste zanggroep van Zjwame

Zjwamer Galm.

Historie… Hoe is het zo gekomen?...


Waarom ook niet?...  Dat moet Chris van Goch (geboren en getogen in Venray) gedacht hebben najaar 2013. Na jarenlang gewoond te hebben in Nederweert, waar hij in 2003 al een Shantygroep had opgericht, kwam hij vrij verrassend in Swalmen terecht, de geboorteplaats van zijn echtgenote Gerrie Christians.   

Chris (31-05-1947) had al een geslaagde doorstart gemaakt als dj/zanger met dansmiddagen voor 50 plussers op de zondag. Daarnaast mocht hij aantreden als zanger, entertainer en geluidsman diverse gelegenheden. De gemoedelijkheid aan deze kant van de Maas was opvallend! Hij voelde zich welkom en gewaardeerd! Dan moet een gezelligheidskoor ook kansrijk zijn! Toch nog twijfel!... Samen met Gerrie runde hij immers het vakantiedomeintje “Le petit Papillon” in Frankrijk. Daardoor afwezig van half april tot medio september. Kan je zo lang gemist worden?... Kwestie van organisatie! De club goed neerzetten! Een vereniging mag niet afhankelijk zijn van één persoon!
Startlocatie werd Zaal “De Mert” in Swalmen. De repetitiedag werd bepaald op de dinsdag. Nou nog kijken of Swalmen en omstreken zich aangesproken voelt! Een stukje naar de pers met als pakkende titel: “Oproep voor gezelligheid”, een initiatief om te komen tot oprichting van een shantygroep… De opkomst overtrof alle verwachtingen! Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen 18 (!) geïnteresseerden naar “De Mert”. Daar vielen enkele mensen vanaf i.v.m. het tijdstip van de repetitie. Vervolgstukjes in de regionale media leverden alras verder aanwas van leden. Toen ging het snel!
 De slagvaardige aanpak van de plaatselijke notaris leverde “Zjwamer Galm” 10 april 2014 de formele status van vereniging op! Medio april 2014 werden we ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Als officiële oprichtingsdatum houden we vast aan 11 december 2013 oftewel 11-12-13.

Gestart in "De Mert" en achtereenvolgens via “Hotel Asselt”,  het “WBC” (aan het Mortelplein in Swalmen), bij “SGL” (voormalig gemeentehuis/bibliotheek) naast de kerk in Swalmen, hebben wij als vereniging uiteindelijk ons thuis gevonden in gemeenschapshuis “De Robijn” in Swalmen.


Dinsdag 12 december 2013

Een twintigtal mensen waren aanwezig in zaal ‘De Mert’ in Swalmen voor de oprichting van een heuse Shanty-groep. Na een toelichting op het begrip shanty en een peiling bij de aanwezigen werden de eerste afspraken vastgelegd in het logboek. Helaas viel  een vijftal gegadigden af i.v.m. het gekozen tijdstip zodat uiteindelijk vijftien mannen en vrouwen zich inscheepten voor het Shanty-avontuur.

Na afloop van deze bijeenkomst werd al proef gezongen in het café. Accordeonist John van Buul hield de vaart er in met ‘The wild rover’, ‘The drunken sailor’ en enkele onvervalste Nederlandstalige meedeiners.

Op dinsdag 17 december  2013

Onder leiding van onze eerste dirigent Thom de eerste repetitie! Nog meer nieuwe leden hebben de weg naar de Mert gevonden. Het ziet er naar uit dat nieuwe koor levensvatbaar is! Er is goed gerepeteerd en meerstemmig zingen is al de eerste uitdaging.


F
ebruari 2014

Inmiddels is er een naam!. Zanggroep “Zwjamer Galm”. Het repertoire zal niet alleen Shanty-liederen omvatten, maar een breed repertoire, waarin plaats is voor diverse muziekstijlen.


Dinsdag 18 Maart 2014

1e jaarvergadering en een volledig bestuur!


Zondag 30 maart 2014

Benefietconcert Door Chris van Goch en Jan de Rijk in Cafe de Bosrand. Opbrengst € 300,00. .


Zondag 12 april 2015

Ons eerste optreden in “Café-zaal De Mert” te Swalmen!


Historie